Κοινωνικές σχέσεις

3 εγγραφές [1 - 3]

Β1 - Μέτρια γνώση
Κοινωνικές σχέσεις: Συναισθήματα
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου
Τύπος κειμένου: Γλωσσικές πράξεις
Θεματική: Κοινωνικές σχέσεις

Περισσότερα

Γ1 - Πολύ καλή γνώση
Κοινωνικές σχέσεις: Γονείς και έφηβοι
 

Συγγραφέας: Αγαθοπούλου Ελένη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Άρθρο
Θεματική: Σχέσεις

Περισσότερα

Γ2 - Άριστη γνώση
Κοινωνικές σχέσεις: Ελευθερία λόγου και έκφραση των σύγχρονων διαπροσωπικών σχέσεων
 

Συγγραφέας: Κουβαρά Βαΐα
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Φωτοτυπημένες σελίδες με εικόνες
Θεματική: Σχέσεις

Περισσότερα