Παραγωγή προφορικού λόγου

1 εγγραφή

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Παραγωγή προφορικού λόγου: Βρείτε τις διαφορές
 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος (μάθηση μέσα από την ανακάλυψη), που στοχεύει στην παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου και στην καλλιέργεια της παρατήρησης και της αντίληψης.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να καλλιεργήσουν …

Περισσότερα