Αναγνώριση ταυτότητας

1 εγγραφή

Β1 - Μέτρια γνώση
Αναγνώριση ταυτότητας: Συνέντευξη
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου
Τύπος κειμένου: Συνέντευξη
Θεματική: Αναγνώριση ταυτότητας

Περισσότερα