Κατανόηση προφορικού λόγου

Διδακτική πρόταση: Συνταγές

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων για την προφορική κατανόηση καθημερινών εκφράσεων και λεξιλογίου που αφορούν τρόφιμα, περιγραφές και εκτελέσεις συνταγών μαγειρικής, ωστόσο με παραλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων.

comments powered by Disqus