Παραγωγή προφορικού λόγου

Διδακτική πρόταση: Βρείτε τις διαφορές

Πρόκειται για μια δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος (μάθηση μέσα από την ανακάλυψη), που στοχεύει στην παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου και στην καλλιέργεια της παρατήρησης και της αντίληψης.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να καλλιεργήσουν αναλυτικές δεξιότητες, όπως την παρατήρηση και την αντίληψη, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν την ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου μέσα σε μια επικοινωνιακή κατάσταση.

Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για τις εξετάσεις αξιολόγησης που έχουν δραστηριότητες περιγραφής εικόνων.

comments powered by Disqus