Κατανόηση προφορικού λόγου

Διδακτική πρόταση: Ανακοινώσεις

Εξάσκηση στην ΚΠΛ και περαιτέρω ανάλυση λεξιλογίου υψηλής συχνότητας. Κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου και εξοικείωση με συγκεκριμένο τύπο καθήκοντος στο πλαίσιο της ΚΠΛ. Δυνητικά, εισαγωγή στο θεματικό πεδίο «ταξίδια, μετακίνηση, μέσα μεταφοράς», που μπορεί να συμπληρωθεί με εναλλαγή σε άλλη δεξιότητα στο επόμενο μάθημα.

comments powered by Disqus