Κατανόηση γραπτού λόγου

Διδακτική πρόταση: Κράτηση ξενοδοχείου

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των διδασκόμενων να κατανοούν γραπτές πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν αναζήτηση και επιλογή κατάλληλου ξενοδοχειακού καταλύματος για κράτηση δωματίων. Η διεκπεραίωση της δραστηριότητας επίσης περιλαμβάνει στάδιο αναπαραγωγής των παραπάνω πληροφοριών στον προφορικό λόγο μέσα στην τάξη, αλλά και στον γραπτό λόγο μέσω ανάθεσης εργασίας για το σπίτι.

comments powered by Disqus