Κατανόηση προφορικού λόγου

4 εγγραφές [1 - 4]

Β1 - Μέτρια γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Συνταγές
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων για την προφορική κατανόηση καθημερινών εκφράσεων και λεξιλογίου που αφορούν τρόφιμα, περιγραφές και εκτελέσεις συνταγών μαγειρικής, ωστόσο με παραλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων.

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Ανακοινώσεις
 

Εξάσκηση στην ΚΠΛ και περαιτέρω ανάλυση λεξιλογίου υψηλής συχνότητας. Κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου και εξοικείωση με συγκεκριμένο τύπο καθήκοντος στο πλαίσιο της ΚΠΛ. Δυνητικά, εισαγωγή στο θεματικό πεδίο «ταξίδια, μετακίνηση, μέσα μεταφοράς», που μπορεί να συμπληρωθεί …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Καιρός
 

Κατανόηση βιντεοσκοπημένου ή μαγνητοφωνημένου δελτίου καιρού. Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν δελτία καιρού από την τηλεόραση/το ραδιόφωνο, αλλά και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προφορικά τις εκφράσεις και το σχετικό λεξιλόγιο.

Περισσότερα

Γ2 - Άριστη γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Συνέντευξη για εργασία
 

Εξάσκηση στην ΚΠΛ, εξοικείωση με το καθήκον «λήψης σημειώσεων», που εξετάζεται στα υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας. Σχεδιασμός στρατηγικών για την αποτελεσματική επεξεργασία του προφορικού λόγου και την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων στον γραπτό λόγο. Εμβάθυνση στο …

Περισσότερα