Κατανόηση προφορικού λόγου

Διδακτική πρόταση: Συνέντευξη για εργασία

Εξάσκηση στην ΚΠΛ, εξοικείωση με το καθήκον «λήψης σημειώσεων», που εξετάζεται στα υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας. Σχεδιασμός στρατηγικών για την αποτελεσματική επεξεργασία του προφορικού λόγου και την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων στον γραπτό λόγο. Εμβάθυνση στο σχετικό λεξιλόγιο στο θεματικό πεδίο «εργασία και επαγγέλματα» και παράλληλη εξάσκηση στον γραπτό λόγο.

comments powered by Disqus