Θεωρία & Ιστορία 

Ιστορίες της Ελληνικής Γλώσσας 

 

Κριτικές παρουσιάσεις

 1. Adrados, F. R. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (από τις απαρχές έως τις μέρες μας). 2003.
 2. Ανδριώτης, Ν. Π. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (τέσσερις μελέτες). [1995] 2003.
 3. Browning, R. Medieval and Modern Greek. 1983, 2η έκδ.
 4. Hoffmann, O. Debrunner, A. & Scherer, A. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. 1983.
 5. Eideneier, H. Όψεις της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας από τον Όμηρο έως σήμερα. 2004.
 6. Horrocks, G. Greek: a History of the Language and its Speakers. Addison Wesley Publishing Company. 1997.
 7. Καψωμένος, Σ. Γ. Από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας (η ελληνική γλώσσα από τα ελληνιστικά ως τα νεότερα χρόνια. Η ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο). [1985] 2003.
 8. Κοπιδάκης, Μ., επιμ. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. 1999.
 9. Μπαμπινιώτης, Γ. Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας (με εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία). [1980] 2002.
 10. Tonnet, H. Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. 1996.
 11. Χριστίδης, Α.-Φ., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 2005.
Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιούν 2009, 9:20