Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Προπτυχιακές Σπουδές

Στο τμήμα διδάσκονται δύο μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής.

ΤμήμαΤίτλος μαθήματοςΔιδάσκων
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής ΠολιτικήςΗ ελληνική γλώσσα και η διδακτική της Ι (επιλεγόμενο του Γ εξαμήνου)Χ. Τσολάκης
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής ΠολιτικήςΗ ελληνική γλώσσα και η διδακτική της ΙΙ (επιλεγόμενο του Δ εξαμήνου)Χ. Τσολάκης

Η Ελληνική γλώσσα και η διδακτική της Ι

Το μάθημα θα κινηθεί πάνω σε δύο άξονες: στον άξονα της διαχρονίας της Ελληνικής Γλώσσας και στον άξονα της συγχρονίας της. Θα παρουσιαστούν (1) οι ιστορικές διαστάσεις της ελληνικής γλώσσας: η ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής ομοεθνίας· πρωτοελληνική περίοδος της ελληνικής γλώσσας, Προέλληνες και ελληνική γλώσσα· διαλεκτική περίοδος· Αλεξανδρινή Κοινή, μεσαιωνική ελληνική γλώσσα, νεοελληνική γλώσσα (ιδιώματα, διάλεκτοι), η διαμόρφωση της νεοελληνικής κοινής και η διδασκαλία της. (2) Οι γλωσσολογικές διαστάσεις της ελληνικής γλώσσας: Νεότερη γλωσσολογία (F. de Saussure, N. Chomsky κ. ά): γλώσσα και λόγος, γλωσσική επικοινωνία, γλώσσα και σκέψη, γλωσσικά επίπεδα, γλωσσικό σημείο, συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις των γλωσσικών στοιχείων σε σχέση με τη διδασκαλία της γλώσσας. Όλα αυτά, όσα δηλαδή περιέχονται στα εδάφια (1) και (2), θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σε σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Η Ελληνική Γλώσσα και η διδακτική της ΙΙ

Το μάθημα αυτό θα κινηθεί στον άξονα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, την οποία οι φοιτητές έχουν προσεγγίσει διαχρονικά και συγχρονικά με το μάθημα «Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της Ι». Ειδικότερα, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές της διδακτικής της ελληνικής γλώσσας: η γλώσσα είναι κοινωνικό φαινόμενο, επικοινωνιακό φαινόμενο, κοινωνική ενέργεια, επικοινωνιακή ενέργεια, κοινωνική και επικοινωνιακή αλληλενέργεια, πολιτισμική δημιουργία και φορέας πολιτισμού. Σκοπός, τελικά, της διδασκαλίας της γλώσσας είναι να βοηθηθεί ο φοιτητής να αποκτήσει συνείδηση της λέξης και των ορίων της, της γλώσσας και των ορίων της, συνείδηση της απεραντοσύνης της γλώσσας, της πολυμορφίας της, της πολυδυναμίας της, της δημιουργικής της ικανότητας, του προφορικού και του γραπτού λόγου, των γλωσσικών ποικιλιών (γεωγραφικών και κοινωνικών), συνείδηση των λειτουργιών της γλώσσας, συνείδηση της δραστικής / δυναμικής / λειτουργικής διδασκαλίας της γλώσσας. Ενέργεια, αλληλενέργεια η γλώσσα· ενέργεια, αλληλενέργεια και η διδασκαλία της.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22