Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2

Τηλ. Γραμματείας:

2310-891253, 2310-891339

Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, οι σκοποί του Τμήματος είναι:

  • Να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
  • Να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22