ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά 

Συνεντεύξεις-Βίντεο 

 

Λεξικογραφικό Χαρμόσυνο για τα εκατοπεντάχρονα του Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά

Τ
ο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση για τον Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011, στις 18.00. Εισηγητές ήταν οι καθηγητές: Κ. Γραμμένος, Β. Γούναρης, Ι. Ν. Καζάζης, Σ. Μοσχονάς και Αθ. Καΐσης. Ακολούθησε η αντιφώνηση του τιμώμενου Εμμανουήλ Κριαρά, καθώς και τοποθετήσεις μαθητών και συνεργατών του.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της πράξης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)» (κωδικός ΟΠΣ 200056) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί το βίντεο της εκδήλωσης.Λεξικογραφικό Χαρμόσυνο για τα εκατοπεντάχρονα του Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά
Τελευταία Ενημέρωση: 15 Φεβ 2012, 12:01