ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Βιβλιογραφία 

Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα Ομάδας Εργασίας

Η παρούσα βάση δεδομένων των Απάντων Κριαρά καταγράφει και διαθέτει το σύνολο τόσο της εργογραφίας του Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά, όσο και των ποικίλων δημοσιευμάτων και κρίσεων για το έργο του. Το εγχείρημα, περίπλοκο και δύσκολο εξαιτίας του πλούτου των περιεχομένων του, εξαρχής υποστηρίχτηκε ένθερμα από τον ίδιο τον Κριαρά, ο οποίος και μας επέτρεψε πλήρη πρόσβαση στο Αρχείο του. Η πλειονότητα του ψηφιοποιημένου υλικού διατηρεί και κάποιες σημειώσεις και σχόλια του συγγραφέα. Το ψηφιοποιημένο υλικό που παραθέτουμε συνοδεύεται από ευρετηριακούς όρους (δηλ. λέξεις-κλειδιά του κάθε βιβλίου), οι οποίοι συνδέονται ηλεκτρονικά με τις σελίδες του έργου στο οποίο αναφέρονται. Έτσι, ο μελετητής έχει τη δυνατότητα: να αναζητά συγκεκριμένες ενότητές του ή όρους που αναφέρονται σε ένα ή σε περισσότερα έργα, και να εντοπίζει ένα ευρύ συγκείμενο όπου ανήκουν.

Το ψηφιοποιημένο υλικό χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:

 1. Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (τόμοι Α-ΙΖ)
  (17 τόμοι του Λεξικού: οι 14 πρώτοι συνταγμένοι και εκδεδομένοι από τον Εμμ. Κριαρά, ενώ ο 15ος και οι επόμενοι αποτελούν εκδόσεις του Τμήματος Λεξικογραφίας του ΚΕΓ, υπό τη διεύθυνση του κ. Ι. Ν. Καζάζη.)
 2. Μεσαιωνικές Μελέτες
  Επιστημονικές μελέτες του Κριαρά σε κείμενα της μεσαιωνικής γραμματείας.
 3. Θέματα Γλώσσας
  Μελέτες για την ελληνική γλώσσα και το γλωσσικό ζήτημα.
 4. Αλληλογραφία - Αυτοβιογραφικά - Ντοκουμέντα
  • βιβλία που περιέχουν την αλληλογραφία του Κριαρά,
  • αυτοβιογραφικά έργα του και
  • σπάνια γραπτά ντοκουμέντα
 5. Εργογραφία - Βιβλιοκρισίες
  Στοιχεία της εργογραφίας και ποικίλα δημοσιεύματα και κρίσεις για το έργο του Εμμ. Κριαρά.
 6. Περιοδικά
  Άρθρα σε έγκριτα περιοδικά του ίδιου του Κριαρά καθώς και διακεκριμένων ερευνητών που αναφέρονται στο έργο του.

Παράλληλα παρατίθεται οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο με συνεντεύξεις, ομιλίες, χαιρετισμούς του Κριαρά).

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2012, 16:29