Καταγραφή 

Η Λογοτεχνία στο Διαδίκτυο 

Ηλεκτρονικές σελίδες για τη νεοελληνική λογοτεχνία 

Εισαγωγή

Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται για πρώτη φορά -σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την ελληνική πραγματικότητα- να συγκεντρωθούν συστηματικά, να ταξινομηθούν και να παρουσιαστούν σχολιασμένοι οι διαδικτυακοί τόποι και οι ιστοσελίδες που αφορούν τη νεοελληνική λογοτεχνία. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικτυακή «ύλη» που εντοπίστηκε αφορά τους εξής τομείς:

  1. Προσωπικές ιστοσελίδες ελλήνων συγγραφέων και ιστοσελίδες τρίτων για έλληνες συγγραφείς.
  2. Ηλεκτρονικά/διαδικτυακά ανθολόγια νεοελληνικής λογοτεχνίας.
  3. Ηλεκτρονικά/διαδικτυακά αρχεία και Πύλες (portals), ελληνικά και ξένα, για τη νεοελληνική λογοτεχνία.
  4. Ηλεκτρονικά/διαδικτυακά ανθολόγια κριτικών και θεωρητικών κειμένων.
  5. Ηλεκτρονικά/διαδικτυακά περιοδικά νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιστοσελίδες έντυπων λογοτεχνικών περιοδικών.

Από την καταγραφή αυτή αποκλείστηκαν εκείνες οι ιστοσελίδες που είχαν διαφημιστικό ή εμπορικό χαρακτήρα (π.χ. ιστοσελίδες εκδοτικών οίκων), καθώς και ιστοσελίδες με σαφή παραλογοτεχνικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τα κριτήρια και το αισθητήριο του υπογράφοντος επιμελητή.

Καθώς η παρουσία και η ευρεία χρήση του διαδικτύου αποτελεί μια σχετικώς νωπή πραγματικότητα για την Ελλάδα, ο εντοπισμός του υλικού βασίστηκε λιγότερο στις -ούτως ή άλλως ελάχιστες- συστηματοποιημένες τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και περισσότερο στην χειρωνακτική έρευνα στο (ενίοτε χαοτικό και «άτακτο», εκ φύσεως) διαδίκτυο. Γίνεται ασμένως δεκτή κάθε σχετική υπόδειξη (με e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ), έτσι ώστε κάποιες τυχόν διαφυγούσες ιστοσελίδες να προστεθούν σε μελλοντική αναβάθμιση της παρούσας προσπάθειας. Ακόμη, ευνόητο είναι πως ίσως κάποιες από τις υφιστάμενες ιστοσελίδες πάψουν να ισχύουν στο άμεσο μέλλον, οπότε η παρουσία τους στην παρούσα μελέτη αποκτά μουσειακή, και μόνον, αξία, ενδεικτικό του εφήμερου χαρακτήρα και των γρήγορων ρυθμών με τους οποίους μεταλλάσσεται οτιδήποτε αφορά τη διαδικτυακή πραγματικότητα.

Σημαίνον της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου αποτελεί το γεγονός πως αρκετό χρόνο μετά από τον σχεδιασμό και την εκπόνηση αυτής της εργασίας, εμφανίστηκε στο ελληνικό διαδίκτυο μια μορφή διαδικτυακής επικοινωνίας με περιεχόμενο που πολλές φορές αφορά (και) τη νεοελληνική λογοτεχνία. Πρόκειται για τα διαδικτυακά ημερολόγια (blogs). Έχει ήδη αρχίσει από τον υπογράφοντα η καταγραφή και ο σχολιασμός τους ώστε στο άμεσο μέλλον να προστεθούν ως έκτη κατηγορία στην παρούσα εργασία.
Η παρούσα καταγραφή είναι ενημερωμένη ως το καλοκαίρι του 2010.

Σάκης Σερέφας

Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μάϊ 2012, 13:02