Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§3.0. Το ρήμα είναι το βασικό στοιχείο για τον σχηματισμό της αρχαιοελληνικής πρότασης, όπως συμβαίνει και στην νέα ελληνικής. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα εξεταστούν οι βασικές γραμματικές κατηγορίες του ρήματος, οι διαθέσεις, οι χρόνοι, οι όψεις και οι εγκλίσεις, ως προς τις συντακτικές λειτουργίες που επιτελούν. Παράλληλα θα περιγραφούν και οι πτώσεις ως συμπληρώμα της σημασίας του ρήματος.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18