Θεωρία & Ιστορία 

Πρακτικά Ημερίδων Λεξικογραφίας 

 

Ομάδα Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ, Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συντονισμός: Κατερίνα Πλασταρά

Σε συνεργασία:

  • Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου
  • Κατερίνα Πλασταρά
Τελευταία Ενημέρωση: 30 Μάρ 2010, 13:10