Μελέτες 

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι 

Οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα της νέας ελληνικής 

  1. Το ελληνo-πoντιακό διαλεκτικό σύνoλo, G. Drettas
  2. H ελληνοφωνία στην περιοχή του Όφη (Πόντος), P. Mackridge
  3. Οι Έλληνες της Αζοφικής (περιοχή Μαριούπολης) και η γλώσσα τους, Αι. Παππoύ-Ζoυραβλιόβα,
  4. H ποντιακή διάλεκτος και η χρησιμότητά της στην παιδαγωγική της σύγχρονης ελληνικής, G. Drettas
  5. H επιβίωση και η λειτoυργικότητα των ελληνικών διαλέκτων της περιoχής της Mαριoύπoλης, A. Xατζηδάκη
  6. Τα ποντιακά στον ελληνικό χώρο, Σ. Χατζησσαβίδης
  7. Μετανάστες Πόντιοι από τη Ρωσία: Ιστορίες ζωής, Θ. Ανθογαλίδου, Π. Καρακατσάνη, Ε. Παπανικολάου (Virtual School, The sciences of Education Online 1 (3, Δεκέμβριος 1998))
  8. Xάρτες του Πόντου
Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιαν 2007, 15:20