Μελέτες 

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι 

 

Οδηγίες συλλογής διαλεκτικού υλικού

Οδηγίαι προς συλλογήν του δημώδους γλωσσικού υλικού». Οδηγίες της εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας (1931) προς ερευνητές και συλλέκτες γλωσσικού υλικού, σύμφωνα και με τις αρχές σύνταξης του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών.

       
       
       
       
       
       
   
Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιαν 2014, 14:43