Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Κατανόηση γραπτού λόγου - Επίπεδο Α΄ (αρχάριο)

Πρώτη διδακτική πρόταση – Υγιεινή διατροφή

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα στόχος:παιδιά ή ενήλικες χαμηλού επιπέδου
Διδακτικός στόχος:κατανόηση ερωτηματολογίου
Στρατηγικές:ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία μεταξύ μαθητών, ανασυνδυασμός, χρήση πηγών
Ενσωμάτωση δεξιοτήτων:κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Υλικό:2 φύλλα εργασίας
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17