Συμφραστικοί Πίνακες 

Εισαγωγή στον Συμφραστικό Πίνακα 

Γιώργος Σεφέρης (Ποιητικό έργο) 

Πρόλογος

O Συμφραστικός Πίνακας Λέξεωνγια το ποιητικό έργο του Γιώργου Σεφέρη είναι η έντυπη μορφή ενός λεξικογραφικού εργαλείου. Ένας Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων (Concordance) είναι χρήσιμος όχι μόνο για τον ερευνητή και τον διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και για τον μαθητή και για όσους ενδιαφέρονται για την ποίηση.

Η Εισαγωγή ασχολείται με τα φιλολογικά και τα τεχνικά ζητήματα, τα σχετικά με την εκπόνηση ενός Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων. Η Εισαγωγή είναι αναλυτική, για να μπορέσει να βοηθήσει όχι μόνο τους χρήστες αλλά και τους μελετητές και τους δη­μιουργούς αντίστοιχων έργων, συμβάλλοντας στη γνωριμία τους με τη σχετική τε­χνογνωσία. Το βασικό αυτό εργαλείο για ένα μείζονα ποιητή όπως ο Σεφέρης και η ευρεία κυκλοφορία του δεν θα χρησιμεύσει μόνο στους ευρύτερους φιλολογικούς κύ­κλους, αλλά θα παρακινήσει προπάντων νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με τέ­τοια βασικά έργα αναφοράς που είναι απαραίτητα για την προαγωγή της σπουδής των ελληνικών γραμμάτων.

Είναι ενδιαφέρον ότι πολύ λίγοι αντίστοιχοι πίνακες έχουν εκπονηθεί για τη νεο­ελληνική λογοτεχνία, ελάχιστοι συγκριτικά με όσους απαιτούνται για τη μελέτη της. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προ­γραμματίζει μια σειρά παρόμοιων έργων για μεγάλους ποιητές μας.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τις ευχαριστίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, προς το Υπουργείο Πολιτι­σμού, που, με εισήγηση του Δημήτρη Μαρωνίτη, ομότιμου καθηγητή και πριν λίγο χρόνο Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ανέλαβε πρόθυμα με την ευκαιρία του εορτασμού του Έτους Σεφέρη το 2000 να επιχορηγήσει την έρευνα και τη δημο­σίευση του έργου αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τις κυρίες Κατερίνα Καρύδη και Άννα Λόντου, για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων των Ποιημάτων Σεφέρη, εκμέρους του εκδοτικού οίκου "Ίκαρος" και των κληρονόμων Σεφέρη αντιστοίχως.

Δ. Α. Φατούρος
Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Αύγ 2011, 9:25