Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

Λογοτεχνική μετάφραση: ιστορία, θεωρία, κριτική 

Kριτική Επιμέλεια: Τάκης Καγιαλής 

Περιεχόμενα

 1. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, "Η λογοτεχνική μετάφραση στην Ελλάδα", Η γραφή και η βάσανος. Ζητήματα λογοτεχνικής αναπαράστασης, Αθήνα, Πατάκης, 2000, σσ. 31-56.
 2. Νάσος Βαγενάς, "Η μετάφραση ως πρωτότυπο", Ποίηση και μετάφραση, Αθήνα, στιγμή, 1989, σσ. 13-47.
 3. Νάσος Βαγενάς, "Το πρόβλημα της μετάφρασης του ελεύθερου στίχου: η ελληνική εμπειρία", Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Η Γλώσσα της Λογοτεχνίας και η Γλώσσα της Μετάφρασης. Πρακτικά Ημερίδας (24 Μαϊου 1997), Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 69-73.
 4. Γιώργος Βάρσος, "Σημείωμα του μεταφραστή", στο 'Εζρα Πάουντ, Σπουδή των Κάντο Ι-ΧΧΧ, Αθήνα, Πατάκης, 1999, σσ. 69-86.
 5. Walter Benjamin, "Το έργο του μεταφραστή", Δοκίμια φιλοσοφίας της γλώσσας, μτφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα, νήσος, 1999, σσ. 59-78.
 6. Antoine Berman, "Η μετάφραση και οι λόγοι της", μτφρ. Β. Μπιτσώρης, Ποίηση 10 (1997), σσ. 226-244.
 7. David Connolly, "Λογοτεχνική μετάφραση: σε τι χρησιμεύει η θεωρία;", Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Η Γλώσσα της Λογοτεχνίας και η Γλώσσα της Μετάφρασης. Πρακτικά Ημερίδας (24 Μαϊου 1997), Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 13-23.
 8. David Connolly, "Η μετάφραση της ποίησης: Προλεγόμενα μιας συζήτησης", Μεταποίηση: 6 (+1) μελέτες για τη μετάφραση της ποίησης, Αθήνα, ύψιλον, χ.χ. [1998], σσ. 13-26.
 9. Τάκης Καγιαλής, "Εθνική λογοτεχνία, συγκριτική φιλολογία και οι λογοτεχνικές μεταφράσεις", στον τόμο: "Ισχυρές"-"Ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 'Οψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1996, σ. 85-94.
 10. Τάκης Καγιαλής, "Η μετάφραση της ποίησης στον μοντερνισμό: κέντρο και περιφέρεια", Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Η Γλώσσα της Λογοτεχνίας και η Γλώσσα της Μετάφρασης. Πρακτικά Ημερίδας (24 Μαϊου 1997), Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 47-67.
 11. Διονύσης Καψάλης, "Ο Καρυωτάκης και η τέχνη της ποιητικής μετάφρασης", Τα μέτρα και τα σταθμά. Δοκίμια για τη λυρική ποίηση, Αθήνα, 'Αγρα, 1998, σσ. 169-182.
 12. Γιώργος Κεντρωτής, "Τι είναι η θεωρία και η πράξη της μετάφρασης;", Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Αθήνα, Δίαυλος, σσ. 29-44.
 13. Γιώργος Κεχαγιόγλου, "Ελληνικές μεταφράσεις στον 18ο αιώνα: 'Mετά-δοτικές ή προδοτικές'. 'Πιστές και άσχημες' ― ''Απιστες και όμορφες' "1, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Η Γλώσσα της Λογοτεχνίας και η Γλώσσα της Μετάφρασης. Πρακτικά Ημερίδας (24 Μαϊου 1997), Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 25-46.
 14. Βασίλης Κουτσιβίτης, "Βασικές έννοιες", Θεωρία της μετάφρασης, Αθήνα, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 1994, σσ. 25-48.
 15. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Ο Καρυωτάκης, Αθήνα, Δόμος, 1988, σσ. 34-42.
 16. Alberto Manguel, "Ο μεταφραστής ως αναγνώστης", Η ιστορία της ανάγνωσης, μτφρ. Λ. Καλοβύρνας, Αθήνα, Λιβάνη, 1997, σσ. 411-435, 538-539.
 17. Τζένη Μαστοράκη, "Η κωμωδία του Heinrich von Kleist Η σπασμένη στάμνα", στο Τα κείμενα από γλώσσα σε γλώσσα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών, 1984, σσ. 89-112.
 18. Άρης Μπερλής, "Το σκάνδαλο της μετάφρασης", Πρακτικά συνεδρίου "Η ελληνική γλώσσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή 'Ενωση: Γλωσσικός πλουραλισμός και γλωσσοεθνοκεντρισμός", Αθήνα, Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης [του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών], 1996, σσ. 53-56.
 19. Αλέξης Πολίτης, "Η μετάφραση της Κορίννας στα 1835: Η ώρα της πεζογραφίας", στο Από τον "Λέανδρο" στον "Λουκή Λάρα": Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880, επιμ. Ν. Βαγενάς, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σσ. 205-225.
 20. Marilyn Gaddis Rose, "Μετάφραση και λογοτεχνική κριτική", Translation and Literary Criticism, Manchester, St. Jerome, 1997, σσ. 5-14[μετάφραση για τον Η/Κ Μεταξία Μητούση].
 21. Ελένη Σελλά-Μάζη, "Η μετάφραση ως μέσον υποστήριξης των "ασθενών" γλωσσών", στον τόμο: "Ισχυρές"-"Ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 'Οψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1996, σ. 225-236.
 22. Ελένη Σελλά-Μάζη, "Ιδεολογίες, σημασίες και μετάφραση", στο: "Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 'Οψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, τόμ. Β΄, σ. 855-864.
Τελευταία Ενημέρωση: 02 Μάρ 2007, 18:17