Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Γραμματολογίες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τάκης Καγιαλής

Συντονισμός και παρακολούθηση του έργου: Κατερίνα Τικτοπούλου

Σύνταξη κειμένου: Γιάννης Παπαθεοδώρου

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιούν 2007, 12:59