Βιβλιογραφία 

Λογοτεχνικές Μεταφράσεις προς την Νέα Ελληνική 

Η μεταφραστική παραγωγή του μείζονος ελληνισμού την περίοδο 1880-2005 

Τάκης Καγιαλής

Επιστημονικός υπεύθυνος της ενότητας: «Νεοελληνική Λογοτεχνία (ενημέρωση - μελέτη - κείμενα)»

Βασίλης Βασιλειάδης

Συντονισμός εργασιών, σχεδιασμός πρότασης και περιγραφική αποτύπωση της βάσης δεδομένων, διορθώσεις και επιμέλεια των δελτίων καταγραφής, επιμέλεια και ηλεκτρονική επεξεργασία των συνοδευτικών-πληροφοριακών κειμένων και ευρετηρίων.

Λευτέρης Παπαλεοντίου

Συμπληρώσεις και επιμέλεια των λημμάτων καταγραφής και μέρους των συνοδευτικών-πληροφοριακών κειμένων.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει, συστηματοποιημένες ηλεκτρονικά, τις πληροφορίες της έντυπης έκδοσης - βιβλιογραφικής μελέτης του ίδιου: Λογοτεχνικές μεταφράσεις του μείζονος ελληνισμού (Κ.Ε.Γ., Θεσσαλονίκη 1998).

Κώστας Φρουζάκης

Καταχώρηση στοιχείων στα δελτία καταγραφής και τα ευρετήρια.

Στο πλαίσιο των εργασιών για την επιμέλεια και καταχώρηση των συνοδευτικών-πληροφοριακών κειμένων συνεργάστηκε και ο Λάμπρος Βαρελάς.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούν 2010, 11:30