Βιβλιογραφία 

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Συστηματική καταγραφή με αναλυτικές πληροφορίες ανά μετάφραση/έκδοση 

Ομάδα εργασίας

Τάκης Καγιαλής

Επιστημονικός υπεύθυνος της ενότητας: «Νεοελληνική Λογοτεχνία (ενημέρωση - μελέτη - κείμενα)»

Βασίλης Βασιλειάδης

Συντονισμός εργασιών, σχεδιασμός πρότασης και περιγραφική αποτύπωση της βάσης δεδομένων, διορθώσεις και επιμέλεια των δελτίων καταγραφής, επιμέλεια και ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων παρουσίασης των μεταφράσεων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας ανά γλώσσα υποδοχής/μετάφρασης.

Στο πλαίσιο των εργασιών για την καταχώρηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων καθώς και την επεξεργασία και καταχώρηση του συνοδευτικού υλικού συνεργάστηκαν και οι Θανάσης Μαυρόπουλος και Κατερίνα Τικτοπούλου.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχου, καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των μεταφράσεων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας εργάστηκαν οι εξής:

Βουλγαρική γλώσσα

 • Sanya Velkova, Επιστημονική Συνεργάτις, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας, Υπεύθυνη της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στη βουλγαρική
 • Ekaterina Kostadinova Trendafilova, Υπ. Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridsky της Σόφιας
 • Raia Iordanova Zaimova, Επιστημονική Συνεργάτις, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας

Γαλλική γλώσσα

 • Δημήτρης Καργιώτης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Marc Bloch (Στρασβούργο ΙΙ)Υπεύθυνος της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στη γαλλική
 • Ελένη Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Marc Bloch (Στρασβούργο ΙΙ)
 • Martine Breuillot, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Marc Bloch (Στρασβούργο ΙΙ)

Γερμανική γλώσσα

 • Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Freie Universität Berlin, Υπεύθυνος της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στη γερμανική
 • Christine Rathenow, Πτυχιούχος Eλληνικής Φιλολογίας του Ruhr-Universität Bochum

Ισπανική γλώσσα

 • Vicente Fernández González, Αναπληρωτής Καθηγητής Μετάφρασης και Διερμηνείας Νέων Ελληνικών, Υπεύθυνος της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στην ισπανική
 • Leandro Garcia Ramirez
 • Encarnación María Jiménez Martín
 • Μάιρα Φουρνάρη

Ιταλική γλώσσα

 • Ευριπίδης Γαραντούδης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στην ιταλική
 • Caterina Carpinato, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Βενετίας
 • Αμαλία Κολώνια, Λέκτορας Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Università degli Studi του Μιλάνου

Ολλανδική γλώσσα

 • Marc D. Lauxtermann, Καθηγητής, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Amsterdam, Υπεύθυνος της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στην ολλανδική
 • Thijs Dekker, Πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Amsterdam

Πορτογαλική γλώσσα

 • José António Costa Ideias, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Νέο Πανεπιστήμιο Λισσαβόνας

Ρουμανική γλώσσα

 • Elena Lazăr, Κλασική φιλόλογος, μεταφράστρια και εκδότρια, Υπεύθυνη της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στη ρουμανική
 • Valeriu Mardare, Υπ. Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Ιασίου

Σερβική γλώσσα

 • Jovanka Djordjević Jovanović, Επιστημονική Συνεργάτις, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Υπεύθυνη της ομάδας έρευνας και καταγραφής των μεταφράσεων στη σερβική
 • Tomislav Jovanović, Καθηγητής Λογοτεχνίας, Τμήμα Σερβικής και Νοτιοσλαβικών Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου
 • Prvoslav Radić, Επίκουρος Καθηγητής Λογοτεχνίας, Τμήμα Σερβικής και Νοτιοσλαβικών Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου

Τουρκική γλώσσα

 • Damla Demirözü, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας [Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyati Anabilim Dali Dil ve Tarih-Coğrafya Fakűltesi, Ankara Űniversitesi]
 • Αλέξανδρος Πέτσας, Επιστημονικός Συνεργάτης και Καθηγητής της τουρκικής γλώσσας, Ι. Μ. Χ. Α.

Την επιστημονική ευθύνη του ερευνητικού προγράμματος είχε ο Τάκης Καγιαλής, Επιστημονικός υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κ.Ε.Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τον συντονισμό των ομάδων έρευνας και καταγραφής, την παρακολούθηση του έργου και την επιμέλεια των δελτίων καταγραφής και του συνοδευτικού υλικού, την κατάρτιση των οδηγιών και των προδιαγραφών της έρευνας, καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης καθώς και τη συστηματοποίηση της καταγραφής ανέλαβε ο Βασίλης Βασιλειάδης, ερευνητής του Τμήματος Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κ.Ε.Γ.

Τα αποσπάσματα των κειμένων για τις μεταφράσεις έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας ανά γλώσσα υποδοχής, τα οποία παρατίθενται στην Εισαγωγή, προέρχονται από τον υπό έκδοση τόμο: Καγιαλής, Τ. & Βασιλειάδης, Β. (επιστ. επιμ.). Η νεοελληνική λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες: Ι. Βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, σερβική και τουρκική. Φιλ επιμ. Β. Βασιλειάδης & Γ. Ροδινού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Θεσσαλονίκη.

Τελευταία Ενημέρωση: 20 Ιαν 2014, 9:00