Βιβλιογραφία 

Οδηγός Βιβλιογραφίας Νεοελληνικών Μεταφράσεων της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας 

 

Ομάδα εργασίας

Επιστημονικός υπεύθυνος:

 • Ι.Ν. Καζάζης

Σχεδιασμός-Γενική επιμέλεια:

 • Τ. Γιάννου

Διορθώσεις-Επιμέλεια:

 • Γ. Αλβανίδου
 • Ι. Παπαβασιλείου

Καταγραφή-Παρουσιάσεις:

 • Γ. Αλβανίδου
 • Ρ. Γαβρανοπούλου
 • Σ. Γιαγτζόγλου
 • Δ. Ευαγγέλογλου
 • Κ. Ιακωβίδης
 • Σ. Ιακωβίδου
 • Ε. Καρακάντζα
 • Κ. Παυλίδου
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Νοέ 2009, 12:59