Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Κουτσιβίτης, Β.

Είδος Δημοσίευσης:

Άρθρο

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

«Η θεωρία της μετάφρασης στην Ελλάδα»

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1992

Εκδοτικά στοιχεία:

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 70: 289-300. Ανατύπωση στο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. 1999. Θεσσαλονίκη: Η Βιβλιοθήκη του "Φιλολόγου". Τόμ. Α', σελ. 339-350

Γενική κατηγορία:

Μελέτες για τη μετάφραση

Θέματα:ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Θεωρία της μετάφρασης, Ιστορία της μετάφρασης, Γλωσσολογία και μετάφραση, Μετάφραση της ποίησης, Διδακτική της μετάφρασης

Ο συγγραφέας καταγράφει τον προβληματισμό και τις θεωρητικές τάσεις που αναπτύχθηκαν στον χώρο της ελληνικής μεταφρασιολογίας με αρκετά πλούσια βιβλιογραφία. Τονίζει και εξηγεί το γεγονός ότι η μεταφραστική πράξη και θεωρία υπήρξε στον ελληνικό χώρο για μεγάλο διάστημα ενδογλωσσική υπόθεση. Επίσης, διαπιστώνει την ανάπτυξη τριών θεωρητικών κατευθύνσεων του μεταφραστικού φαινομένου, οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Στο τέλος γίνεται λόγος για την πρόσφατη ένταξη της διδασκαλίας της μετάφρασης στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.