Βιβλιογραφία

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Προβολή όλων

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Βερτσέτης, Α.Β.

Είδος Δημοσίευσης:

Μονογραφία

Μορφή Δημοσίευσης:

Έντυπη

Τίτλος:

Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση

Γλώσσα:Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης:

1995

Εκδοτικά στοιχεία:

Αθήνα

Γενική κατηγορία:

Μελέτες για τη μετάφραση

Θέματα:ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Διδακτική της μετάφρασης, Διδασκαλία ΑΕ Γρ. από μετάφραση, Ιστορία της μετάφρασης

Ο συγγραφέας ασχολείται με τη διδακτική του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνοπτική επισκόπηση στην ιστορία του προβλήματος της μετάφρασης και στο δεύτερο γίνεται μια σύσταση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σκοποί του μαθήματος και ακολουθούν οι προϋποθέσεις για την πετυχημένη διδασκαλία του. Στο δεύτερο μισό του εγχειριδίου παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά ζητούμενα της διδακτικής εργασίας ανά γραμματειακό γένος και είδος.