Βιβλιογραφία 

Πηγές Του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Συνοπτικός οδηγός των βασικότερων πηγών του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Πωρικολόγος (13.αι.): Πωρικ.

Vindobonensis theol. gr. 244 (16.αι.)

Parisinus gr. 2316 (15.αι.)

Petropolitanus gr. 488 (17.αι.)

Bodleianus Seld. supra 15 (16.αι.)

Ambrosianus O 1175 supra (15.-16.αι.)

Μετεώρων Βαρλαάμ 195 (17.αι.)

Petropolitanus 202 (16.αι., λίγοι στίχοι)

Εκδόσεις

  1. Κ. Σάθας, Κλειώ, 1871 (από τον Vindobonensis theol. gr. 244)
  2. W. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Λειψία 1874, 199-202 (από τον Vindobonensis theol. gr. 244 και παραλλαγές της βενετσιάνικης έκδοσης του 1783)
  3. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ΒΖ 20, 1911 (από τον Petropolitanus gr. 488)
  4. A. Camariano, Cercetǎri Literare publicate de N. Kartojan 3, 1939, 33-140 (εκδίδει από τα χφφ Petropolitanus gr. 488, Bodleianus Seld. supra 15 και μια βενετική έκδοση του 1775)
  5. Π. Μαρκάκης, Πωρικολόγος. Μια δημοτική παραλλαγή ενός πεζογραφήματος του 12. αι. [έκδοσις περιοδικό Νέοι Δρόμοι], Αθήνα 1946
  6. Γ. Θ. Ζώρας, Studi Biz. e Neoell. 9, 1957 (εκδίδει από ιδιωτικό χφ)
  7. Γ. Θ. Ζώρας, Ο Πωρικολόγος κατ' αγνώστους παραλλαγάς, Αθήνα 1958 (εκδίδει 3 παραλλαγές, από τον Αθηναϊκό κώδικα 3113, απο το δικό του χφ Ζ και από το χειρόγραφο Αποστόλου)
  8. *H. Winterwerb, Porikologos, Köln 1992 (χωρίζει σε τρεις ομάδες τα χειρόγραφα, ανάλογα με τις ομοιότητές τους και εκδίδει 3 παραλλαγές (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Στην τελευταία παραλλαγή παίρνουμε μόνο το κείμενο της έκδοσης του 1644, γιατί το υπόλοιπο είναι μεταγενέστερο της εποχής μας, και δε χρησιμοποιούμε το κριτικό υπόμνημα. Επίσης, η εκδότης παραθέτει και το κείμενο του Οψαρολόγου από την έκδοση Krumbacher για συγκριτικούς λόγους).
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2010, 11:25