Σώματα Κειμένων 

Νεοελληνικές Μεταφράσεις του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΙΣΑΙΟΣ (Κατάλογος κειμένων)

ΙΣΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

E.S. Forster, εκδ. 1962. Isaeus. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

Μτφρ. Π. Δημάκης. 1994. Ισαίου Λόγοι. Ι–ΙΙ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Μτφρ. Μ.Γ. Μιχαηλίδης–Νουάρος. [1939] χ.χ. Ισαίος. Λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιαν 2008, 13:10