Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 7.8.1–7.8.3

(ΘΟΥΚ 7.8.1–7.15.2: Επιστολή του Νικία προς τους Αθηναίους) Η απόφαση του Νικία για την αποστολή επιστολής
Οι Αθηναίοι προσπάθησαν να χτίσουν τείχος, για να πολιορκήσουν αποτελεσματικότερα τις Συρακούσες. Σε μια μάχη, όμως, σκοτώθηκε ο Λάμαχος και έτσι μοναδικός στρατηγός των Αθηναίων στη Σικελία απέμεινε ο Νικίας, η αναβλητικότητα του οποίου στην ολοκλήρωση του τείχους για τον αποκλεισμό των Συρακουσών απομάκρυνε το ενδεχόμενο παράδοσης της πόλης. Σημειώνεται ότι ο αθηναίος στρατηγός θέλησε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των κινήσεων του εχθρικού στόλου στο λιμάνι οχυρώνοντας το Πλημμύριο, που βρισκόταν στην είσοδό του. Ωστόσο, στη Σικελία έφτασαν σπαρτιατικές δυνάμεις με αρχηγό τον Γύλιππο, ο οποίος με τις κατάλληλες στρατιωτικές (κατάληψη του Λάβδαλου στις Επιπολές και οικοδόμηση εγκάρσιου τείχους στο βόρειο τμήμα των Επιπολών, με στόχο τη ματαίωση της ολοκλήρωσης του αθηναϊκού τείχους) και διπλωματικές ενέργειες ανέτρεψε τα δεδομένα.