Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 6.8.1–6.8.4

Οι Αθηναίοι αποφασίζουν να εκστρατεύσουν στη Σικελία
Οι Εγεσταίοι ζήτησαν τη συνδρομή της Αθήνας στη διαμάχη τους με τους Σελινουντίους, υποσχόμενοι να καλύψουν μέρος των εξόδων του εκστρατευτικού σώματος των Αθηναίων. Οι τελευταίοι, που από παλιά είχαν επεκτατικές βλέψεις στη Σικελία, έστειλαν πρέσβεις, για να εξετάσουν τα οικονομικά της Έγεστας και τη γενικότερη κατάσταση στο νησί.