Διδασκαλία γραμματικής

Διδακτική πρόταση: Υποτακτική

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μαθητών να εμπεδώσουν τη χρήση της υποτακτικής και τις καταλήξεις της, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία της Γ2, μέσω των διαδικασιών της αυτοδιόρθωσης και της αλληλοδιόρθωσης, αλλά και της αξιοποίησης της ομοιοκαταληξίας (rhyming), που είναι πιθανό να υπάρχει σε διάφορα είδη λόγου (π.χ. ποιήματα ή τραγούδια).

comments powered by Disqus