Διδασκαλία γραμματικής

Διδακτική πρόταση: Ρηματική όψη

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές συνειδητή αντίληψη των μορφολογικών διακρίσεων που αφορούν τη ρηματική όψη στην ελληνική γλώσσα και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν σωστά στον γραπτό λόγο.

comments powered by Disqus