Διδασκαλία γραμματικής

Διδακτική πρόταση: Ενεργητική - Παθητική Φωνή

Η δραστηριότητα στοχεύει στο:

  • να αποκτήσουν επίγνωση οι σπουδαστές ότι υπάρχουν τύποι που έχουν ίδια φωνολογική αναπαράσταση αλλά διαφορετική γραφηματική αναπαράσταση, καθώς και διαφορετική ερμηνεία και μορφοσυντακτική λειτουργία,
  • να συνειδητοποιήσουν ότι η γραφηματική αναπαράσταση μιας λέξης παρέχει πληροφορίες για την ερμηνεία της πρότασης,
  • να αποκτήσουν επίγνωση της διαφορετικής ερμηνείας των ενεργητικών και μεσοπαθητικών ρηματικών τύπων (ενεργητική ερμηνεία και αυτοπαθή ερμηνεία).

comments powered by Disqus