φατνοουρανικό σύμφωνο [alveo(lo) palatal consonant]

φατνοουρανικό σύμφωνο [alveo(lo) palatal consonant]

Όρος που αναφέρεται στην ταξινόμηση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσής τους. Πρόκειται για τα σύμφωνα που παράγονται όταν η προράχη (το επίπεδο μπροστινό μέρος) της γλώσσας πλησιάζει στα επάνω φατνία και η ράχη της προς τον ουρανίσκο [ɕ ʑ]. Οι φθόγγοι αυτοί δεν είναι πολύ συχνοί και απαντούν, μεταξύ άλλων, στην πολωνική και την κινεζική. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η διάκριση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου μεταξύ φατνοουρανικών (άρθρωση πλησιέστερη στην ουρανική) και ουρανικοφατνιακών (άρθρωση πλησιέστερη στη φατνιακή) δεν παρουσιάζει ευρεία χρήση. Ευρύτερα χρησιμοποιούμενος είναι ο δεύτερος όρος.

Μ. Αραποπούλου

Πηγές

  • Κρύσταλ, Ντ. 2000. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
  • Πετρούνιας, Ευ. [1984] 1993. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. 1ος τόμ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
  • Pullum, G. K. & W. A. Ladusaw. 1996. Phonetic Symbol Guide. 2η έκδ. Σικάγο & Λονδίνο: The University of Chicago Press.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Postalveolar_consonant

Μπορείτε να ακούσετε τους σχετικούς φθόγγους, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Πεδίο

φωνητική