Διδασκαλία λεξιλογίου

Διδακτική πρόταση: Ζωγραφομαχίες

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που στοχεύει στην ανάκληση λέξεων που έχουν ήδη διδαχθεί.

Βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και υποστηρίζεται τόσο από τη γνωστική προσέγγιση όσο και από την κοινωνικοδομική θεωρία (Vygotsky 1978)

comments powered by Disqus