Η εικόνα προέρχεται από τo Ε. Π. Παπανούτσος, Α. Δελμούζος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1984
© ΜΙΕΤ