Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός 

Μεινοτικές γλώσσες στην Ελλάδα [Γ6] 

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (2001) 

Κείμενο 4: Συγκριτικός πίνακας των στοιχείων των απογραφών του 1928, 1940 ΚΑΙ 1951 σχετικά με τις ομιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ192819401951
ΓΛΩΣΣΑμητρικήσυνήθως ομιλούμενημητρικήσυνήθως ομιλούμενημητρική
ελληνική (ορθόδοξοι χριστιανοί)5.716.1007.071.1456.794.3087.409.8027.258.657
ελληνική (άλλων θρησκ. και δογμ.)43.40045.00045.46639.221 
τουρκική (μουσουλμάνοι)86.506  92.44392.219
τουρκική (ορθόδοξοι, άλλοι χριστιανοί)103.642133.400229.07525.45687.640
βουλγαρική[2] / πομακική[3]16.77515.84618.08617.85418.671
κουτσοβλαχική19.70322.29957.26310.55139.855
μακεδονοσλαβική[2]/ σλαβική[3]81.98428.01286.86010.31641.017
αλβανική18.598 (μουσουλ.)19.783 (μουσουλ.)49.632 (μουσουλ.)7.803 (χριστ.) 
αθιγγανική3.853 (χρισ.) 1145 (μουσ.)5.0968.1264.1477.429
αρμένικη33.63413.31326.8273.6778.990
ισπανική (ή λαντίνο)/ εβραϊκή62.99921.09453.094/341641.334/853
άλλες6.00032.71024.4805.57011.500

1 Τα στοιχεία της απογραφής του 1940 αντλούνται από δευτερογενείς πηγές και συνεπώς παρατίθενται με επιφυλάξεις.

2 Όρος σύμφωνα με την απογραφή του 1928.

3 Όρος σύμφωνα με τις απογραφές του 1940 και 1951.

Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 12:06