Βιβλιογραφία 

Πηγές Του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Συνοπτικός οδηγός των βασικότερων πηγών του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Αμαρτωλού παράκλησις (12.αι.): Αμ. παράκλ.

Σύντομο ποίημα (16 συνολικά ανομοιοκατάληκτων 15σύλλαβων στίχων), που παραδίδεται σε ένα χφ, το 929 της Bibliothèque Nationale

Έκδοση

  • E. Legrand, BGV I, 17 κ.ε.
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2010, 11:25