Διδασκαλία λεξιλογίου

Διδακτική πρόταση: Ιδιωματισμοί

Οι ιδιωτισμοί ως πρωτότυπο δημιούργημα κάθε γλώσσας συνήθως δε μεταφράζονται κατά λέξη από τη μια γλώσσα στην άλλη, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει αμοιβαία γλωσσική επίδραση (π.χ. ανάμεσα στις στερεότυπες εκφράσεις της ελληνικής και της αλβανικής), χαρακτηριστικό που, όπως γνωρίζουμε, δυσκολεύει όσους μαθαίνουν μια Γ2 και τους οδηγεί σε πολλά λάθη (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Ευθυμίου 2006).

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν ιδιωτισμούς και στερεότυπες εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με καιρικές συνθήκες και συναισθήματα (αγωνία, έκπληξη, φόβος).

comments powered by Disqus