Διδασκαλία λεξιλογίου

Διδακτική πρόταση: Το Σχολείο μου

Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, πρέπει να ασκούν τους μαθητές στη χρήση και ειδικών στρατηγικών, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν μόνοι τους την εκμάθηση και χρήση νέων λέξεων κατά την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να μάθουν να γράφουν γράμμα χρησιμοποιώντας παράλληλα λεξιλόγιο σχετικό με τη σχολική πραγματικότητα. Επιμέρους σκοπός είναι να κάνοντας παράλληλα χρήση κατάλληλων στρατηγικών.

comments powered by Disqus