Διδασκαλία λεξιλογίου

Διδακτική πρόταση: Σύνθετες λέξεις

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν σύνθετες λέξεις από τα πρώτα επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς αρκετές από αυτές συναντούνται συχνά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας. Άλλωστε, η σύνθεση λέξεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς σχηματισμού λέξεων στη νέα ελληνική γλώσσα.

comments powered by Disqus