Τύπος διδασκαλίας

31 εγγραφές [31 - 31]

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 20η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία διαδικασιών συνεχούς ρέοντος λόγου. Επικεντρώνεται στη διαδικασία της αφομοίωσης, όπως για παράδειγμα στην εκφορά της φράσης «την πόρτα», όπου το /p/ προφέρεται [b].

Περισσότερα