Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (2.1-2.20)


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙΣ II

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ


Ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι, [στρ. α]
τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα δ᾽ ἄνδρα κελαδήσομεν;
ἤτοι Πίσα μὲν Διός· Ὀλυμπιάδα
δ᾽ ἔστασεν Ἡρακλέης
ἀκρόθινα πολέμου·
5Θήρωνα δὲ τετραορίας ἕνεκα νικαφόρου
γεγωνητέον, ὄπι δίκαιον ξένων,
ἔρεισμ᾽ Ἀκράγαντος,
εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον ὀρθόπολιν·

καμόντες οἳ πολλὰ θυμῷ [ἀντ. α]
ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ, Σικελίας τ᾽ ἔσαν
10ὀφθαλμός, αἰὼν δ᾽ ἔφεπε μόρσιμος,
πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων
γνησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς.
ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος Ὀλύμπου νέμων
ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ᾽ Ἀλφεοῦ,
ἰανθεὶς ἀοιδαῖς
εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον

15λοιπῷ γένει. τῶν δὲ πεπραγμένων [ἐπῳδ. α]
ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν ἀποίητον οὐδ᾽ ἄν
Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ
δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος·
λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ᾽ ἄν.
ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκει
20παλίγκοτον δαμασθέν,


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ Β᾽

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΗΡΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΡΑΓΑΝΤΑ

ΝΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑ


Ύμνοι που με τα λόγια σας τη λύρα κυβερνάτε, [στρ. α]
ποιον θεό, ποιον ήρωα και ποιον άνθρωπο θα υμνήσουμε;
Αλήθεια, η Πίσα είναι του Διός και ο Ηρακλής
καθιέρωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες,
υπέρλαμπρο αφιέρωμα από τη λεία πολέμου.
5Τον Θήρωνα λοιπόν πρέπει να τραγουδήσουμε,
γιατί το τέθριππό του βγήκε νικηφόρο, άνδρα που δείχνει
σεβασμό στους ξένους, το έρεισμα του Ακράγαντα
και της πόλης του υπέρτατο σωτήρα που από δοξασμένους
πρόγονους κρατάει.

Εκείνων η καρδιά ετράβηξε πολλά, [αντ. α]
ώσπου να πάρουν την ιερή πλάι στο ποτάμι πόλη,
και ήταν της Σικελίας
10ο οφθαλμός. Κι η ζωή που η Μούσα τούς όρισε
έφερε στις γνήσιες αρετές τους πλούτο και δόξα.
Και συ, του Κρόνου και της Ρέας γιε, που έχεις τον Όλυμπο έδρα σου,
των αθλητικών αγώνων την κορφή και του Αλφειού το ρέμα,
άσε να σε μαγέψει το τραγούδι μου
και κάνε η γη αυτή, με την καλή σου γνώμη, η πατρική

15κληρονομιά να μένει στη γενιά τους. Καμιάς πράξης μας, [επωδ. α]
είτε άδικης είτε δίκαιης, μια κι έγινε, ούτε
ο Χρόνος, των πάντων ο πατέρας,
δεν θα μπορούσε ν᾽ ακυρώσει το αποτέλεσμα·
μόνο μια τύχη ευνοϊκή μπορεί στη λήθη να το ρίξει.
Γιατί με τις τρανές χαρές πεθαίνει η θλίψη,
20κι η μοχθηρία της νικιέται,


ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

(ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ)


Ύμνοι, της λύρας κυβερνήτες, ποιό Θεό, [στρ. α]
ποιόν ήρωα, ποιόν άντρα θενα κελαδήσομε;
Ο Δίας έχει την Πίσα· ο Ηρακλής
έστησε την Ολυμπιάδα
της νίκης του πρωτόλουβο καρπό.
5Του Θήρωνα πρέπει να υμνήσομε
το θρίαμβο της τεθριπποδρομίας·
που της ξενίας τα δίκια σέβεται
και, στήριγμα του Ακράγαντα, ορθή
την πόλη του στυλώνει,
προγόνων κοσμολόγητων ανθοκορφή.

Πού βάσαν᾽ αφού τράβηξαν πολλά, [αντ. α]
την άγια πήραν κατοικιά του ποταμού
και το φως έγιναν της Σικελίας,
10γιατί τους ακλοθούσε η Μοίρα στη ζωή
πλούτη σωριάζοντας και δόξα
πάνω στις γνήσιές των αρετές.
Μα ω Κρόνιε γιε της Ρέας, που κυβερνάς
τον ψηλόν Όλυμπο και των αγώνων την κορφή
και τ᾽ Αλφειού το ρέμα,
σαν θα σ᾽ ευφραίνει το τραγούδι μου,
μ᾽ όλη σου δίνε την καρδιά να φυλαχτούν
τα πατρογονικά αγαθά τους

15κι ως τη στερνή τους τη γενιά· [επωδ. α]
κι όσο για κείνα, που είτε δίκια είτ᾽ άδικα,
έχουνε γίνει, ουδέ κι ο Χρόνος, ο πατέρας όλων,
δε θα μπορούσε να τα κάμει αγένητα
μια που πήρανε τέλος· μπορεί μόνο
λησμονιά να φέρει μια μακαριστή ευτυχία.
Γιατ᾽ από τις γλυκιές χαρές η παλινόργητη
20συμφορά πεθαίνει δαμασμένη,