Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (2.41-2.60)


ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ᾽ Ἐρινύς [στρ. γ]
ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήϊον·
λείφθη δὲ Θέρσανδρος ἐριπέντι Πολυ-
νείκει, νέοις ἐν ἀέθλοις
ἐν μάχαις τε πολέμου
45τιμώμενος, Ἀδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν δόμοις·
ὅθεν σπέρματος ἔχοντα ῥίζαν πρέπει
τὸν Αἰνησιδάμου
ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν.

Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτός [ἀντ. γ]
γέρας ἔδεκτο, Πυθῶνι δ᾽ ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεόν
50Ἰσθμοῖ τε κοιναὶ Χάριτες ἄνθεα τε-
θρίππων δυωδεκαδρόμων
ἄγαγον· τὸ δὲ τυχεῖν
πειρώμενον ἀγωνίας δυσφρονᾶν παραλύει.
ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος
φέρει τῶν τε καὶ τῶν
καιρὸν βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν †ἀγροτέραν,

55ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἐτυμώτατον [ἐπῳδ. γ]
ἀνδρὶ φέγγος· εἰ δέ νιν ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλον,
ὅτι θανόντων μὲν ἐν-
θάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες
ποινὰς ἔτεισαν—τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ
ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ
60λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ·


Και μόλις το είδε η Ερινύα με το οξύ της βλέμμα, [στρ. γ]
εξόντωσε με αλληλοσκοτωμό το πολεμόχαρο γένος·
όμως απέμεινε ο Θέρσανδρος
ύστερ᾽ απ᾽ τον χαμό του Πολυνείκη και στους αγώνες των παλικαριών
τιμήθηκε και στου πολέμου τις μάχες,
45και το βλαστάρι τούτο στήριξε τον οίκο των Αδραστιδών·
μια κι από κείνου φύτρωσε τη ρίζα,
αξίζουν στου Αινησίδαμου τον γόνο
της λύρας και των τραγουδιών τα εγκώμια.

Στην Ολυμπία μονάχος του [αντ. γ]
κέρδισε το γέρας, και στην Πυθώ και στον Ισθμό,
με σύντροφο τον αδελφό,
50οι Χάριτες εχάρισαν και στους δυο τον στέφανο
για το τέθριππο που δώδεκα γύρους
έτρεξε. Κι όταν η τύχη στεφανώνει
όποιον πασχίζει στον αγώνα, την κάθε στεναχώρια αφανίζει.
Ο πλούτος στολισμένος με αρετές
τη μια ευκαιρία δίνει και την άλλη,
τις μύχιες εξάπτοντας φιλοδοξίες που βγαίνουν στο κυνήγι,

55σαν άστρο πάμφωτο, σαν την πιο αληθινή [επωδ. γ]
λάμψη για τον άνθρωπο. Κι αν εκείνος που τον πλούτο έχει
ξέρει ποιο μέλλον τον προσμένει
και πως, όταν ο θάνατος
το ανήμπορό του πνεύμα πάρει,
αυτό ευθύς την αμοιβή του θα ᾽χει, γιατί το κάθε ανόσιο,
που πράχτηκε στου Δία την εξουσία, κάτω απ᾽ τη γη κάποιος το κρίνει
60εκδίδοντας απόφαση μ᾽ αδήριτη ανάγκη.


Κι άμα είδε η Ερινύα η οξύθωρη, [στρ. γ]
του ξέκαμε την πολεμόχαρή του γέννα
μ᾽ αλληλοσκοτωμό· και μοναχός απόμεινε
απ᾽ το ξολοθρεμό του Πολυνείκη
ο Θέρσανδρος που δόξ᾽ απόχτησε
στης νιότης τους αγώνες και στον πόλεμο
και βοήθησε ν᾽ αναζήσουν των Αδραστιδών,
45βλαστάρι των στερνό, τα σπίτια.
Από το σπέρμ᾽ αυτού τη ρίζα του έχοντας
του Αινησιδάμου ο γιος, του πρέπουνε
εγκώμια τραγουδιών να δέχεται και λύρας.

Γιατί στην Ολυμπία πήρε ο ίδιος [αντ. γ]
τ᾽ άθλα της νίκης· και στα Πύθια πάλι
50και στην Ισθμία κοινές οι Χάριτες
στον αδερφό του τον ομόκληρο έφεραν
τ᾽ άνθια των δωδεκάδρομων τεθρίππων.
Η νίκη στον αγώνα, που θα πάρει απάνω του
κανείς, απ᾽ την ανήσυχη έγνοια τον λυτρώνει·
μα ο πλούτος όμως, στολισμένος μ᾽ αρετές,
δίνει την ευκαιρία σ᾽ άλλα κι άλλα
βάζοντας μες στο νου βαθιά
φροντίδα, που τον σπρώχνει στα μεγάλα,

55ολόφαντο άστρο, αληθινότατο [επωδ. γ]
φέγγος στον άνθρωπο, αν εκείνος που τον έχει
ξέρει το μέλλον: πως όταν πεθάνουνε
στον κόσμο εδώ οι αμαρτωλές ψυχές
ευτύς πλερώνουνε τα κρίματά τους
κι όσα άδικα έπραξαν σ᾽ αυτό
του Δία το βασίλειο, τα δικάζει
ένας κριτής κάτω απ᾽ τη γη
60βγάζοντας την απόφαση με σκληρή ανάγκη.