Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (8.1-8.22)


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙΣ VIII

ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ


Μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέθλων, Οὐλυμπία, [στρ. α]
δέσποιν᾽ ἀλαθείας, ἵνα μάντιες ἄνδρες
ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπειρῶν-
ται Διὸς ἀργικεραύνου,
εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι
5μαιομένων μεγάλαν
ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν,
τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν.

ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς· [ἀντ. α]
ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ᾽ Ἀλφεῷ ἄλσος,
10τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέ-
ξαι. μέγα τοι κλέος αἰεί,
ᾧτινι σὸν γέρας ἕσπετ᾽ ἀγλαόν.
ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἔβαν
ἀγαθῶν, πολλαὶ δ᾽ ὁδοί
σὺν θεοῖς εὐπραγίας.

15Τιμόσθενες, ὔμμε δ᾽ ἐκλάρωσεν πότμος [ἐπῳδ. α]
Ζηνὶ γενεθλίῳ· ὃς σὲ μὲν Νεμέᾳ πρόφατον,
Ἀλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ
θῆκεν Ὀλυμπιονίκαν.
ἦν δ᾽ ἐσορᾶν καλός, ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος ἐλέγχων
20ἐξένεπε κρατέων
πάλᾳ δολιχήρετμον Αἴγιναν πάτραν·
ἔνθα σώτειρα Διὸς ξενίου
πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ Η᾽

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΠΑΙΔΩΝ


Μητέρα χρυσοστέφανων αγώνων, Ολυμπία, [στρ. α]
δέσποινα της αλήθειας, όπου οι μάντεις
τα σφάγια στην πυρά εξετάζουν,
πασχίζοντας να μάθουνε
αν έχει κάποιο μήνυμα ο λαμπροκέραυνος Δίας για τους ανθρώπους
5που λαχταρούν να κερδίσουν
την πιο τρανή τη νίκη
κι από τους μόχθους τους ξεκούραση να βρούνε.

Η ευσέβεια κάνει να εκπληρώνονται οι δεήσεις των ανθρώπων. [αντ. α]
Αλλ᾽ ω της Πίσας τέμενος με τα ωραία δέντρα στον Αλφειό κοντά,
10δέξου τούτη την εύθυμη συντροφιά
που στεφάνι στην κόμη φορεί. Το κλέος αιώνια είναι τρανό
για κείνον που κερδίζει το λαμπρό σου βραβείο.
Και σε άλλον άλλα τυχαίνουν
αγαθά, πολλοί είναι
της θεόσταλτης ευτυχίας οι δρόμοι.

15Σου έλαχε από τη μοίρα , Τιμοσθένη, [επωδ. α]
από τον Δία να κρατάει η γενιά σου· αυτός τη δόξα στη Νεμέα σού χάρισε,
κι αυτός τον Αλκιμέδοντα κοντά στον Κρόνιο λόφο
τον έκανε Ολυμπιονίκη.
Ήταν ωραίος και τα έργα του διόλου κατώτερα από την ομορφιά του.
20Ενίκησε στο πάλεμα κι έκανε ξακουσμένη
την πατρίδα του Αίγινα που έχει μακριά κουπιά,
όπου τη Θέμιδα τη Σώτειρα τιμάνε,
την πάρεδρο του Ξένιου Δία,