Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (11.1-11.20)


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙΣ XI

ΑΓΗΣΙΔΑΜΩΙ ΛΟΚΡΩΙ ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ


Ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα [στρ. α]
χρῆσις· ἔστιν δ᾽ οὐρανίων ὑδάτων,
ὀμβρίων παίδων νεφέλας·
εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι, μελιγάρυες ὕμνοι
5ὑστέρων ἀρχὰ λόγων
τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς·

ἀφθόνητος δ᾽ αἶνος Ὀλυμπιονίκαις [ἀντ. α]
οὗτος ἄγκειται. τὰ μὲν ἁμετέρα
γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει,
10ἐκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως.
ἴσθι νῦν, Ἀρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, Ἁγησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν

κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας [ἐπῳδ. α]
ἁδυμελῆ κελαδήσω,
15Ζεφυρίων Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων.
ἔνθα συγκωμάξατ᾽· ἐγγυάσομαι
ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατόν
μήτ᾽ ἀπείρατον καλῶν
ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξε-
σθαι. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴθων ἀλώπηξ
20οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος.


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ ΙΑ᾽

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΗΣΙΔΑΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΟΥΣ ΛΟΚΡΟΥΣ

ΝΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΠΑΙΔΩΝ


Πολλές φορές οι άνθρωποι μεγάλη ανάγκη έχουν [στρ. α]
τους ανέμους κι άλλοτε πάλι τα όμβρια τ᾽ ουρανού νερά,
των νεφελών τα τέκνα.
Κι όταν κανείς με κόπο πετυχαίνει,
μελίρρητοι ύμνοι τού ταιριάζουν,
5αρχή της ύστερής του φήμης,
υπόσχεση πιστή μεγάλων κατορθωμάτων.

Αφθόνητο θ᾽ απομείνει για τους Ολυμπιονίκες [αντ. α]
το εγκώμιο τούτο. Αυτό θέλει
κι η γλώσσα μου να πλέξει τώρα,
10όμως με του θεού το θέλημα
το πνεύμα του ανθρώπου εξίσου ανθίζει από σοφία.
Και συ Αγησίδαμε, γιε του Αρχεστράτου, μάθε
πως για τη νίκη σου στην πυγμαχία

και το στεφάνι της χρυσής ελιάς που κέρδισες [επωδ. α]
γλυκά κι εγώ θα τραγουδήσω,
15των Ζεφυρίων Λοκρών παινεύοντας το γένος.
Ελάτε εδώ μαζί μας να γιορτάσετε· κι εγώ σας βεβαιώνω
ω Μούσες, πως δεν θα βρείτε εδώ λαό που ξένους αποδιώχνει
κι απ᾽ τα ωραία τίποτε δε νιώθει,
αλλά είναι στης σοφίας την κορυφή και μαχητής γενναίος.
Ποτέ η κοκκινότριχη αλεπού
20και τα λιοντάρια που βαριά βρυχιούνται το φυσικό τους ήθος
δεν θα αλλάξουν.