Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (10.1-10.21)


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙΣ X

ΑΓΗΣΙΔΑΜΩΙ ΛΟΚΡΩΙ ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΩΙ

ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ


Τὸν Ὀλυμπιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι [στρ. α]
Ἀρχεστράτου παῖδα, πόθι φρενός
ἐμᾶς γέγραπται· γλυκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων
ἐπιλέλαθ᾽· ὦ Μοῖσ᾽, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ
Ἀλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερί
5ἐρύκετον ψευδέων
ἐνιπὰν ἀλιτόξενον.

ἕκαθεν γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος [ἀντ. α]
ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος.
ὅμως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν ἐπιμομφὰν
τόκος †θνατῶν· νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν
10ὁπᾷ κῦμα κατακλύσσει ῥέον,
ὁπᾷ τε κοινὸν λόγον
φίλαν τείσομεν ἐς χάριν.

νέμει γὰρ Ἀτρέκεια πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων, [ἐπῳδ. α]
μέλει τέ σφισι Καλλιόπα
15καὶ χάλκεος Ἄρης. τράπε δὲ Κύ-
κνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον
Ἡρακλέα· πύκτας δ᾽ ἐν Ὀλυμπιάδι νικῶν
Ἴλᾳ φερέτω χάριν
Ἁγησίδαμος, ὡς
Ἀχιλεῖ Πάτροκλος.
20θάξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτί
πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀ-
νὴρ θεοῦ σὺν παλάμαις.


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ Ι᾽

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΗΣΙΔΑΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΟΥΣ ΛΟΚΡΟΥΣ

ΝΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΠΑΙΔΩΝ


Τον Ολυμπιονίκη αναγνώστε μου [στρ. α]
του Αρχεστράτου τον γιο, σε ποια γωνιά
να ᾽χει γραφεί του νου μου; Πως του χρωστώ κάποιο γλυκό τραγούδι
λησμόνησα. Όμως ω Μούσα εσύ και η θυγατέρα του Διός
Αλήθεια, σηκώστε το χέρι
5και διώξτε από πάνω μου την άδικη μομφή
πως έβλαψα έναν φίλο.

Από μακριά ως ήρθε ο χρόνος ο μελλοντικός [αντ. α]
ντρόπιασε το μεγάλο μου χρέος.
Ο τόκος ο πολύς μπορεί να σβήσει
την άγρια κατηγόρια των θνητών· κι αυτός ας δει,
όπως το κύμα περιλούζει
10το βοτσαλάκι που κυλάει,
έτσι και τούτος ο δημόσιος λόγος
τη φιλική υποχρέωση ας ξοφλήσει.

Στην πόλη των Λοκρών των Ζεφυρίων η Ειλικρίνεια βασιλεύει. [επωδ. α]
Όλοι εκεί νοιάζονται για την Καλλιόπη
15και τον χαλκάρματο Άρη. Ακόμα και ο Ηρακλής
ο υπεράνθρωπος σε δύναμη, ελύγισε στη μάχη
με τον Κύκνο· της Ολυμπίας λοιπόν ο νικητής πυγμάχος,
χάρη ας χρωστά στον Ίλα, ο Αγησίδαμος,
όπως στον Αχιλλέα ο Πάτροκλος.
20Όταν κάποιος κεντρίσει όποιον είναι γεννημένος για διακρίσεις
μπορεί με του θεού το χέρι πελώρια δόξα
να του φέρει.