Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (8.67-8.88)


ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακών [στρ. δ]
ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις
νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσ-
σαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον,
70πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος
γήραος ἀντίπαλον·
Ἀΐδα τοι λάθεται
ἄρμενα πράξαις ἀνήρ.

ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι [ἀντ. δ]
75χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις ἐπίνικον,
ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται
φυλλοφόρων ἀπ᾽ ἀγώνων.
ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος
κὰν νόμον ἐρδομένων·
κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις
80συγγόνων κεδνὰν χάριν.

Ἑρμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις Ἰφίων [ἐπῳδ. δ]
Ἀγγελίας, ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρόν
κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει
ὤπασεν. ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς
85ἔργα θέλοι δόμεν, ὀξείας δὲ νόσους ἀπαλάλκοι.
εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν
μοίρᾳ νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν·
ἀλλ᾽ ἀπήμαντον ἄγων βίοτον
αὐτούς τ᾽ ἀέξοι καὶ πόλιν.


αυτός με τη βοήθεια των θεών, κι όχι χωρίς και τη δική του ανδρεία, [στρ. δ]
έκανε να βαραίνουν πάνω σε τέσσερα παιδιά
η ντροπιασμένη επιστροφή μες από κρύφιους δρόμους
και της ταπείνωσης τα λόγια,
70και στου πατρός του τον πατέρα εμφύσησε κουράγιο
τα γηρατειά ν᾽ αντιπαλέψει·
ως και τον Άδη λησμονάει
κανείς από τα κατορθώματά του.

Ωστόσο τώρα είν᾽ η στιγμή στη μνήμη μου να φέρω [αντ. δ]
75τη νίκη που χρωστούν οι Βλεψιάδες στων χεριών τους την άφθαστη ρώμη,
γιατ᾽ είναι ο έκτος στέφανος πλεγμένος από φύλλα
που φόρεσαν απ᾽ τους αγώνες.
Κι οι αποθαμένοι παίρνουνε το μερτικό τους
όπως προστάζουν οι ιεροί κανόνες·
το χώμα δεν τους κρύβει
80των συγγενών τη δόξα την ωραία.

Του Ερμή τη θυγατέρα, την Αγγελία, [επωδ. δ]
ακούγοντας ο Ιφίων θα μεταφέρει στον Καλλίμαχο τι λαμπερό
στολίδι χάρισε στην Ολυμπία ο Δίας στη γενιά του.
Κι άμποτες έργα ξακουστά
85πάνω στα ξακουσμένα να τους χαρίζει, και τις βαριές αρρώστιες
να κρατάει μακριά τους.
Εύχομαι στ᾽ αγαθά
που τους έχουν τύχει ο Δίας να μην κάνει το μερτικό τους να μικρύνει
και τη ζωή τους μακριά από δυστυχίες να τους δίνει,
για να ευτυχούν κι αυτοί και η πολιτεία.